ผู้บริหาร

ดร.สุพิษ ชัยมงคล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ภาพกิจกรรม
การเดินทางไกล ลูกเสือ - ยุวกาชาด

เมื่อวันจันทร์ที่   12   เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2555   โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ   -  ยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา  2554  ศูนย์ผีเสื้อและแมลงดอยตุง แม่เปิน    ลูกเสือ-ยุวกาชาด รวมกองที่หน้าหมู่บ้านสี่หลัง    แบ่งออก  3  หน่วยสี   คือ  สีฟ้า   สีชมพู  สีเขียว ก่อนออกเดินทางได้มีการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณตามทางเดินและถนนของหมู่บ้านสี่หลังด้วยการช่วยกันเก็บขยะบริเวณรอบ ๆ จนเสร็จเรียบร้อย จึงได้เรียกเพื่อรวมหน่วยสี ออกเดินทางเวลา 9.00 นาฬิกาตรง  การเดินทางในครั้งนี้ระยะทางในการเดินทางประมาณ  5  กิโลเมตร  จากนั้นออกเดินทางเป็น หน่วยสี  ใช้เวลาห่างในการเดินทางประมาณ  10  นาที ในระหว่างเดินทางจะต้องมีการค้นหา  สัญลักษณ์  ตามจุดที่กำหนดให้ ตามสีของตนเอง โดยทุกหน่วยสีต้องค้นหา  สัญลักษณ์ ทั้งหมด 4 สัญลักษณ์   ใช้เวลาในการเดินทางถึงที่หมายทุกกลุ่มใช้เวลา 10   นาฬิกา   มีกิจกรรมนันทนาการการการเต้นประกอบเพลงระหว่างลูกเสือและยุวกาชาด หลังจากนั้นให้เข้าตามฐาน ในการจัดฐานให้ลูกเสือ-ยุวกาชาดในครั้งนี้ได้แก่

1.            กฎและคำปฏิญาณลูกเสือและยุวกาชาด ให้ทบทวนกฎ และคำปฏิญาณลูกเสือและยุวกาชาดแล้วให้แต่ละกลุ่มมาสอบท่องพร้อมกัน

2.            อุโมงค์ลึกลับ   ในฐานนี้จะมีการลอดซุ้มและในระหว่างที่ลอดซุ้มต้องค้นหาลูกปิงปองสีของหน่วยสีให้เจอก่อนออกจากอุโมงค์ 

3.            เงื่อนเชือก  ในฐานนี้จะมีเงื่อนให้ลูกเสือและยุวกาชาดเรียน คือ เงื่อนพิรอด  เงื่อนบ่วงสายธนู    เงื่อนเก้าอี้   เงื่อนหัวล้านชนกันชั้นเดียว

4.            สังเกตและจดจำ  คือ การค้นหาสิ่งของในกองทราย 8 ชิ้น ซึ่งของที่ต้องหาเป็นของที่ไม่ใช่วัสดุธรรมชาติ เช่น เหรียญบาท กิ๊บ ก้อนหินสี  ลูกแก้ว ฯ

โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2555,13:38   อ่าน 469 ครั้ง

โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5  ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย 57240 โทร. 053-767112
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3