ผู้บริหาร

ดร.สุพิษ ชัยมงคล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ภาพกิจกรรม
การรับการประเมิน สมศ.
 
             ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา ได้ต้อนรับคณะกรรมการ
การประเมิน สมศ. ทั้ง 3 ท่าน และรับการประเมินจากคณะกรรมการ สมศ.  ระหว่าง
วันที่ 25 - 27  มิถุนายน พ.ศ.2555
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2555,14:40   อ่าน 321 ครั้ง

โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5  ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย 57240 โทร. 053-767112
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3